Azumakagami

Yatanokagami / Yata-no-Kagami × Murakumonotuki / Murakumo-no-Tsuki