Tateyama-no-Mai

Hakusennomai × Shiryunohomare / Shiryu-no-Homare